1623-ban ezen a napon született Blaise Pascal. francia fizikus, matematikus, teológus, moralista és vitatkozó, akiről a nyomás mértékegységét nevezték el.

Édesanyját három éves korában elveszítette, apja komoly érdeklődést mutatott a tudományok iránt, ezért fia taníttatására nagy gondot fordított, hiszen fia komoly matematikai talentum birtokába jutott 1639-ben a család Rouenba költözött, s hogy apja munkáját megkönnyítse, Pascal egy számológépet készített neki.
Párizsban más tudományos értekezéseket ír, neves kísérleteivel (légnyomásmérés) beíratja magát a tudománytörténetbe is.
A gyermekkora óta törékeny alkatú Pascal a megfeszített munka következtében sokat gyengélkedik. Neurotikus betegség jelei mutatkoztak rajta, bénulás éri, és csak mankóval tud járni. A vérkeringési zavarok és állandó fájdalmai miatt Párizsban kezelik. Az állapota jelentősen javul, a labilis és érzékeny idegrendszerű Pascal hipochonder lesz.
Orvosi javaslatra részese lesz a nagyvilági életnek. A mulatságok azonban a testi bajokat nem feledtetik, viszont lekiismeretfurdalása egyre jobban nő.
Ennek hatására 1654. november 23-án (hétfőn esete fél 11 után) imádkozás közben kétórás elragadtatásba esik, amikor magához tér, részletesen lejegyezi az élményét, melynek hatására végleg megtér. Ezt az írást emlékeztető gyanánt ruhájának belsejébe varrva hordja magával. Ezt követően visszavonul a nagyvilági élettől, s szigorú aszkézisben él a Párizs melletti Port-Royal kolostorban.
1657-ben a kiadja Provinciales (Vidéki levelek) c. művét. Mivel illegálisan jelenik meg, ezért bujkálnia kell. A Vidéki levelekben, az isteni kegyelem kérdésével foglalkozik, s minden kijelentésében a gondolat szabadságának fontosságát hangsúlyozza. Élete utolsó éveiben jegyzeteket készít egy nagyszabású hitvédelmi mű számára, ami halála után Pensées (Gondolatok) címen jelenik meg 1670-ben. Pascal 1662-ben harminckilenc éves korában, Párizsban hal meg.
Munkásságai:
Pascal-tétel, amellyel megalapozta a projektív geometriát.
Pascal-háromszög a binomiális együtthatók gyors és egyszerű kiszámolására használható.
Pascal törvény a folyadékok mechanikájában a hidrosztatika alaptörvénye.

2020. June 17., 12:53