Mai könyvajánlónkat a magyar történelem témaköréből válogattuk össze.

Harsányi Zsolt: Mathias Rex

A három kötetes műben Mátyás király életét kísérhetjük végéig 12 éves korától haláláig. Hogyan éltek a királyi udvarban abban az időben, miként nevelték a fiúkat a katonaságra, hogyan lett éles eszű, remek szónok, országunkat irányító király: Mátyás? Mindent megtudhatunk Beatrix királynéval való házasságáról és fiáról Jánosról is.

Aradi vértanúink

Amikor az évfordulón rájuk gondolunk, az emlékezés szép percei nem felhőtlenek: zavartan és kényszeredetten döbbenünk rá, hogy a 13 hóst legtöbben nem is tudjuk felsorolni. Eljutunk talán három-négy névig és aztán megtorpanunk. A kiadványban mind a 13 hazafiról olvashatunk.

Hadifoglyok írják: Hadifogolysors a második világháborúban

"Ezerkilencszáznegyvenhárom januárjában borzalmas körülmények között, Kondenzovo mellett magunkat megadni kényszerültünk. A partizáncsapatok összeszedték fegyvereinket, a foglyokat egybeterelték, és ezzel elkezdődött a pokol. A németeket és a tiszteket helyben, a foglyok előtt egyszerűen agyonlőtték."

2020. November 07., 22:33