1986. július 22-én halt meg Illés Endre író, műfordító.

Gimnáziumi tanulmányait Lőcsén végezte. Érettségi után Budapesten volt orvostanhallgató. Írói tehetségére Mikes Lajos a Pesti Napló éles szemű tehetségfelfedező irodalmi rovatvezetője figyelt fel és jelentette meg elbeszéléseit. Olyan természetes könnyedséggel lépett át az orvosi tanulmányokból az irodalomba, hogy azonnal hangja volt a fiatal íróknak ama körében, amelyet a Nyugat második nemzedékének neveztek. Első novelláskötetében már az érett elbeszélő biztonságával elemezte az emberi érzéseket. Ekkor már a Nyugat megbecsült esszéírói közé tartozott. A Révai Könyvkiadó irodalmi vezetőjeként több külföldi író – Dosztojevszkij, Thomas Mann, Oscar Wilde - sorozatban való kiadását kezdeményezte. A kiadó államosítása után eltávolították a szerkesztőségből és a műszaki osztályon dolgozott. E méltatlan hallgatásban eltöltött esztendőkben olyan gazdag könyvkiadói tapasztalatokra tett szert, hogy 1957-től igényes és hozzáértő igazgatója lett a Szépirodalmi Könyvkiadónak. Magas színvonalú fordításában ismerhette meg a magyar közönség Stendhal és Maupassant műveit. Kidolgozta a Magyar Remekírók kiadási tervét. A magyar irodalom klasszikusainak kiadása az 1973-as Könyvhéten indult el, ami a magyar könyvkiadás történetének egyik legnagyobb vállalkozása volt. Megkapott minden elismerést József Attila díjtól a Kossuth-díjig. Nála „szabályosabban” író aligha élt Magyarországon, és pályája mégis arra példa, hogy a legszigorúbb szabályok, politikai elvárások közt is lehetséges kivétel. Ehhez azonban olyan okos embernek kell lenni, mint amilyen Illés Endre volt. Halála után a Szépirodalmi Könyvkiadó Illés Endre díjat alapított.

2021. July 21., 20:51